Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro


Otvoreni investicioni fond, organizovan kao balansirani fond koji je namenjen ulagačima spremnim da ulažu na srednji rok u obveznice Republike Srbije, obveznice drugih zemalja i druge finansijske instrumente denominovane u evrima.

Intesa Invest Comfort Euro
26.10.2020.

Vrednost investicione jedinice

1.039,09 RSD 8,84 EUR

Vrednost imovine fonda

4.065.897.313,03 RSD 34.576.044,24 EUR
Intesa Invest Cash Dinar
26.10.2020.

Vrednost investicione jedinice

1.055,70 RSD 8,98 EUR

Vrednost imovine fonda

7.534.299.413,73 RSD 64.071.040,12 EUR

Intesa Invest Cash Dinar


Otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine sa ciljem da ostvari stabilan prinos u kraćem roku, uz visok nivo likvidnosti.

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.