Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
29.11.2023.

Vrednost investicione jedinice

8,24970 EUR 966,98 RSD

Vrednost imovine fonda

23.323.069,39 EUR 2.733.783.258,18 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
29.11.2023.

Vrednost investicione jedinice

9,80 EUR 1.149,14621 RSD

Vrednost imovine fonda

138.824.154,55 EUR 16.272.092.804,72 RSD

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
29.11.2023.

Vrednost investicione jedinice

10,39760 EUR 1.218,74 RSD

Vrednost imovine fonda

116.369.576,26 EUR 13.640.108.601,19 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
29.11.2023.

Vrednost investicione jedinice

9,00044 EUR 1.054,98 RSD

Vrednost imovine fonda

1.380.393,45 EUR 161.801.024,08 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Alternative fond

Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u evrima čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

JAVNI POZIV
Intesa Invest Alternative
od 20.11.2023. do 29.11.2023.

Vrednost investicione jedinice

100,00000 EUR

Vrednost imovine fonda

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.