Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
18.07.2024.

Vrednost investicione jedinice

8,49000 EUR 993,68 RSD

Vrednost imovine fonda

21.264.491,76 EUR 2.488.823.759,90 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
18.07.2024.

Vrednost investicione jedinice

10,14 EUR 1.186,76543 RSD

Vrednost imovine fonda

222.856.461,20 EUR 26.083.409.932,19 RSD

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
18.07.2024.

Vrednost investicione jedinice

10,62771 EUR 1.243,88 RSD

Vrednost imovine fonda

221.813.343,51 EUR 25.961.322.081,29 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
18.07.2024.

Vrednost investicione jedinice

9,69442 EUR 1.134,65 RSD

Vrednost imovine fonda

2.162.200,42 EUR 253.066.747,44 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Alternative fond

Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u evrima čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Intesa Invest Alternative
18.07.2024.

Vrednost investicione jedinice

113,72605 EUR 13.310,65 RSD

Vrednost imovine fonda

13.499.655,52 EUR 1.580.017.231,56 RSD

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.