Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
22.02.2024.

Vrednost investicione jedinice

8,37921 EUR 981,98 RSD

Vrednost imovine fonda

21.980.271,05 EUR 2.575.914.123,31 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
22.02.2024.

Vrednost investicione jedinice

9,93 EUR 1.163,21791 RSD

Vrednost imovine fonda

163.869.334,19 EUR 19.204.191.399,35 RSD

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
22.02.2024.

Vrednost investicione jedinice

10,48246 EUR 1.228,46 RSD

Vrednost imovine fonda

148.041.792,64 EUR 17.349.328.567,02 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
22.02.2024.

Vrednost investicione jedinice

9,39356 EUR 1.100,85 RSD

Vrednost imovine fonda

1.420.115,79 EUR 166.426.351,42 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Alternative fond

Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u evrima čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Intesa Invest Alternative
22.02.2024.

Vrednost investicione jedinice

107,36591 EUR 12.582,44 RSD

Vrednost imovine fonda

12.443.794,43 EUR 1.458.314.401,61 RSD

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.