Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
31.05.2023.

Vrednost investicione jedinice

8,26181 EUR 968,90 RSD

Vrednost imovine fonda

26.922.813,28 EUR 3.157.359.466,09 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
31.05.2023.

Vrednost investicione jedinice

1.119,01519 RSD 9,54 EUR

Vrednost imovine fonda

11.570.387.514,50 RSD 98.660.727,73 EUR

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
31.05.2023.

Vrednost investicione jedinice

10,23643 EUR 1.200,47 RSD

Vrednost imovine fonda

84.701.892,07 EUR 9.933.372.041,87 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
31.05.2023.

Vrednost investicione jedinice

8,82236 EUR 1.034,64 RSD

Vrednost imovine fonda

1.366.030,51 EUR 160.200.544,57 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.