Naši akcionari

Banca Intesa ad Beograd je jedini akcionar i osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd.

Već duže od deset godina Banca Intesa ad Beograd zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije. Kombinujući globalno iskustvo i najbolje internacionalne prakse svoje matične Grupacije sa lokalnim znanjem i razumevanjem domaćeg tržišta, Banka uspešno posluje sa 1,4 miliona klijenata u segmentu fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, lokalnih samouprava i velikih kompanija.

Banca Intesa ad Beograd je lider i u segmentu kartičarstva sa 1,4 miliona izdatih debitnih i kreditnih kartica, a pored toga ima i najrazvijeniju mrežu POS terminala i bankomata na domaćem tržištu, kao i poslovnu mrežu sastavljenu od 158 ekspozitura strateški pozicioniranih širom Srbije.

Upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi RSD 236.975.800,00, što predstavlja protivvrednost od EUR 2.000.000 na dan uplate, 26. 12. 2017.