Prigovori

Ukoliko imate prigovore na rad Društva ili posrednikaRešavanje prigovora je u nadležnosti Odeljenja za kontrolu usklađenosti i sprečavanje pranja novca Društva.

Odgovor na prigovor dostavićemo vam najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od prijema prigovora, na način naveden u prigovoru, odnosno dopisom ili mejlom.

U slučaju kompleksnih prigovora kao i prigovora za čije rešavanje je neophodno mišljenje drugih institucija poput Komisije za hartije od vrednosti, Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije ili NBS-a, ovaj rok može da bude duži od 15 dana, u zavisnosti od dobijanja mišljenja nadležne institucije. O koracima koji su preduzeti u cilju rešavanja prigovora obavestićemo vas u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.