Prigovori

Ukoliko imate prigovore na rad Društva ili posrednikaPrigovor na rad Društva možete podneti na jedan od sledećih načina:
  • putem kontakt forme na zvaničnoj Internet stranici Društva (www.intesainvest.rs)
  • elektronskom poštom na adresu: info@intesainvest.rs ili prigovori@intesainvest.rs
  • poštom na adresu: Intesa Invest ad Beograd ul. Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd
  • putem ličnog kontakta, kada se predaje pisani prigovor lično u prostorijama Društva ili u prostorijama ekspoziture ovlašćenog distributera Banca Intesa ad Beograd

Rešavanje prigovora je u nadležnosti Odeljenja za kontrolu usklađenosti i sprečavanje pranja novca Društva.

Odgovor na prigovor dostavićemo vam najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od prijema prigovora, na način naveden u prigovoru, odnosno dopisom ili mejlom.

U slučaju kompleksnih prigovora kao i prigovora za čije rešavanje je neophodno mišljenje drugih institucija poput Komisije za hartije od vrednosti, Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije ili NBS-a, ovaj rok može da bude duži od 15 dana, u zavisnosti od dobijanja mišljenja nadležne institucije. O koracima koji su preduzeti u cilju rešavanja prigovora obavestićemo vas u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.