Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu


Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora


Odluka o usvajanju izveštaja revizora KPMG


Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019 godinu

Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaji za 2018. godinu


Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora


Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018 godinu