Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2024


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2024


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2024


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2024

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Novembar 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Oktobar 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Septembar 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Avgust 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jul 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jun 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Maj 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2023


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2023

Polugodišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja na 30.06.2023.


Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Napomene uz Finansijski izveštaj na 30.06.2023.


Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Finansijski izveštaji na dan 30.06.2023.

Godišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Napomene uz finansijske izveštaje 2023


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Izveštaj revizora uz FI za 2023


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Finansijski izveštaji 2023


Odluka Skupštine akcionara o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Novembar 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Oktobar 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Septembar 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Avgust 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jul 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jun 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Maj 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2022


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2022

Polugodišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Finansijski izveštaji na dan 30.06.2022.


Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja na 30.06.2022.


Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Napomene uz Finansijski izveštaj na 30.06.2022.

Godišnji finansijski izveštaji

Odluka Skupštine akcionara o usvajanju finansijskih izveštaja za 2022


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Napomene uz finansijske izveštaje 2022


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Finansijski izveštaji 2022


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - FI i izveštaj revizora za 2022

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Novembar 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Oktobar 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Septembar 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Avgust 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jul 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jun 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Maj 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2021


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2021

Polugodišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Odluka o usvajanju FI na 30.06.2021


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Napomene uz FI na 30.06.2021


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Finansijski izveštaji na dan 30.06.2021

Godišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar UCITS - Napomene uz finansijske izveštaje 2021


Intesa Invest Cash Dinar UCITS - FI i izveštaj revizora za 2021


Odluka Skupštine akcionara o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Novembar 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Oktobar 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Septembar 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Avgust 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jul 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jun 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Maj 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2020

Polugodišnji finansijski izveštaji

Odluka Skupštine akcionara o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja na dan 30.06.2020


Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Napomene uz finansijske izveštaje na dan 30.06.2020.


Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Polugodišnji Finansijski izveštaj na 30.06.2020.

Godišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Finansijski izveštaji za 2020. godinu


Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond - Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2020. godinu

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Novembar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Oktobar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Septembar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj August 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jul 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jun 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Maj 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2019

Polugodišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar - Finansijski izveštaji na dan 30.06.2019


Intesa Invest Cash Dinar - Napomene uz Finansijske izveštaje 30.06.2019


Intesa Invest Cash Dinar - Odluka o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja

Godišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar - Finansijski izveštaji za 2019. godinu


Intesa Invest Cash Dinar - Izveštaj revizora za 2019. godinu


Intesa Invest Cash Dinar - Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2018

Godišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar - Finansijski izveštaji za 2018. godinu


Intesa Invest Cash Dinar - Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2018. godinu


Intesa Invest Cash Dinar - Napomene uz Finansijske izveštaje za 2018. godinu