Promotivna ponuda

Smanjena naknada za upravljanje

Smanjena naknada za upravljanje

Comfort Euro fond će do 31. decembra 2019. godine imati sniženu naknadu za upravljanje sa 1% na 0.7% godišnje, što u ovom trenutku predstavlja najnižu naknadu za upravljanje ovakvom vrstom fonda.